Juridisk Rådgivning - SPH-Consult

Priser og vilkår

Vederlag for rådgivning og sagsbehandling aftales fra gang til gang og vil være afhængigt af opgavens art og omfang og til konkurrencedygtige priser. Vejledende pris per rådgivningstime udgør for tiden mellem ca. 1.250,00 kr. i private sager og op til ca. 1.750,00 kr. i sager vedrørende international privat- og erhvervsret og alle timepriser er hver gang med tillæg af 25 % dansk moms. Der indgås altid individuelle aftaler, når der er tale om udførelse af opgaver af større eller længerevarende omfang.
 
En opgave kan være tidsbegrænset. En opgave kan være vederlagsbegrænset. En aftale kan også indgås om løbende rådgivning i et nærmere bestemt omfang. Der kan planlægges forskelligt fra uge til uge eller måned til måned osv. Kort sagt: Fleksibilitet i enhver henseende.
 
SPH Consult fakturerer uge for uge eller hver 14. dag for det udførte arbejde.
 
Medmindre andet aftales, er mine betalingsbetingelser netto kontant, og afregning sker elektronisk snarest muligt efter modtagelse af fakturaen. Der henvises i øvrigt til de generelle SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, der her kan downloades i den seneste version.
 
Hvis et samarbejde kunne have interesse, bør mulighederne drøftes nærmere per telefon eller under et møde, hvor der samtidig kunne blive mulighed for at uddybe kompetencer og kvalifikationer.

SPH Consult driver ikke advokatvirksomhed men er omfattet af lov nr. 419 af 09/05 2006 om juridisk rådgivning.