Juridisk Rådgivning - SPH-Consult

SPH Consult er en lille, fleksibel og professionel freelance rådgivningsvirksomhed etableret i 2008. Den er ejet og drevet af Stefan Poul Hansen, der er 62 år og opvokset tosproget (dansk far og tysk mor) i grænselandet, hvor SPH har arbejdet siden 1987 som generalist, og hvor SPH har opnået praktisk erfaring på en lang række specielle områder. Stefan Poul Hansen har i 2020 opnået dobbelt statsborgerskab, og er således i besiddelse af såvel dansk som tysk pas.

SPH's arbejde har omfattet juridisk og kommerciel rådgivning og sagsbehandling på mange forskellige områder og har omfattet juridiske discipliner fra familie- og formueretten over traditionel foged- og skifteret til erhvervsrettens mere specialiserede emner. 

Fra 1995 har SPH's opgaver med udenlandske virksomheder og personer været stigende med kommunikation på tysk og engelsk om dansk og international ret. Derudover har SPH siden 2002 undervist i fast ejendom og erhvervsret i den finansielle sektor, se CV OG REFERENCER.

I 2019 blev Stefan Poul Hansen godkendt som landbrugsfaglig ejendomsrådgiver af SEGES, der sorterer under Landbrug & Fødevarer.

Hvad opnår man af fordele ved at bruge SPH Consult?:

  • Forståelse for erhvervslivets vilkår i en global og virtuel verden.
  • Hurtig og effektiv opfyldelse af skiftende behov.
  • Fleksible løsninger tilpasset kundens situation og opgavens art.
  • Professionel og faglig kompetent rådgivning og sagsbehandling.
  • Honorarer til konkurrencedygtige priser.
Målgruppen er virksomheder, foreninger, organisationer, offentlige myndigheder og andre samt advokatkontorer, der efterspørger juridisk arbejdskraft med erfaring, og hvor behovet svinger i perioder eller i forhold til opgaver. En del af målgruppen har behov for løbende rådgivning og problemløsning og er interesseret i øget produktivitet uden ansættelsesforholdets forpligtelser.

Arbejdet kan blandt andet udføres på en af følgende måder: 
  • Selvstændigt eller som del af et teamwork.
  • Som fjernarbejde, i virksomheden eller hos eksterne forretningsforbindelser.
  • Såfremt det ønskes kan der inddrages andre, egnede, eksterne rådgivere.