Juridisk Rådgivning - SPH-Consult

SPH Consult tilbyder rådgivning og legal risk management på blandt andet følgende områder:

Stiftelse og afvikling af virksomhed:

 • Rådgivning og assistance i forbindelse med etablering af virksomheder og selskaber.
 • Gennemgang, analyse, rådgivning m.v. i forbindelse med dansk- tysk- og engelsksproget kontraktmateriale, f.x. samarbejdsaftaler, ejeraftaler, forretningsorden m.v.
 • Insolvensretlig rådgivning og assistance i forbindelse med eventuel afvikling eller rekonstruktion af virksomheder.

Virksomhedens daglige drift:

 • Rådgivning og assistance i forbindelse med ledelse af virksomheder og selskaber.
 • Gennemgang, analyse, rådgivning m.v. i forbindelse med dansk-, tysk- og engelsksproget kontraktmateriale, f.x. forhandleraftaler, lejeaftaler, ansættelsesaftaler, IT kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser m.v.
 • Deltagelse i forhandlinger med danske og udenlandske kontraktparter.
 • Analyser af grundlaget for markedsføring og assistance i forbindelse med lancering heraf.
 • Retlige udfordringer i forbindelse med f.eks. e-handel og virtuel markedsføring.
 • Analyser af konkurrenceretlige udfordringer i eksisterende eller nye markeder.
 • Retlige spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med ansættelsesforhold.
 • Rådgivning, analyser og sparring i øvrigt i forbindelse med den daglige drift og administration. 

Fast ejendom og anden formueret:

 • Rådgivning og assistance i forbindelse med køb, salg, leje, pant og udøvelse af andre rettigheder over fast ejendom, herunder byggeri, entreprise og tvangsauktion.
 • Almindelig formueretlig rådgivning på områder for køberet, aftaleret, kreditaftaleret, gældsbreve, forældelse, erstatningsret m.m.
 • Rådgivning på områder for den finansielle sektor.

Andet:

 • Assistance i forbindelse med intern undervisning, uddannelse, coaching og anden udvikling.
 • Rådgivning i forbindelse med forhold til offentlige myndigheder.
 • Rådgivning i forbindelse med konfliktløsning – nationalt og internationalt.
Rådgivning ydes også på andre områder ifølge aftale og efter behov.